Autorizovaný servis

Servisné stredisko Bratislava:

Telefón

+421 903 808 833

E-mail

info@serviskavovary.sk

Servisné stredisko Trnava:

Telefón

+421 911 315 900

E-mail

info@profikavovary.sk

Servisné stredisko Prešov:

Telefón

+421 948 511 432

E-mail

vychod@musetti.sk